เรื่องจริงที่ยังไม่รู้..ชนวนเหตุสงครามโลกครั้งที่ 1 !!

ขึ้นชื่อว่าสงครามคงไม่มีใครอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะนำซึ่งความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินเงินทอง อย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่ 1 Read More

สงคราม

วิธีหลีกเลี่ยงสงครามและนำสันติสุขมาสู่โลก

ขึ้นชื่อว่า สงคราม แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่จะนำความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาสู่ผืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะสงครามครั้งใดที่เคยอุบัติขึ้นในโลกก็มีแต่เลือด Read More